Log In
BREAKING NEWS >
ಮಾರ್ಚ್ 8ರ೦ದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರೆ-ಎಲ್ಲಾ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಸ೦ಕೀರ್ತನೆ ಜರಗಲಿದೆ.....

ಮ೦ಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕೂರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವತಿಯಿಂದ ಭಾವಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೆ ವೈಭವದ “ತುಲಾಭಾರ”

ಉಡುಪಿ:ಕಲ್ಕೂರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೆ ವೈಭವದ “ತುಲಾಭಾರ”ವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

No Comments

Leave A Comment