Log In
BREAKING NEWS >
ಉಡುಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜವಳಿಮಳಿಗೆಯಾದ "ಕಲ್ಸ೦ಕ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಲ್ಕ್"ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಜೂನ್ 1ರಿ೦ದ ಮಳೆಗಾಲದ ಮಹೋನ್ನತ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಮಾರಾಟ ಆರ೦ಭ.

ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನರಿಗೆ 60ರ ಸ೦ಭ್ರಮ; ವೈಭವ ಬೃಹತ್ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ-ಅಭಿನ೦ದನಾ ಸಮಾರ೦ಭ…

ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನರಿಗೆ 60ರ ಸ೦ಭ್ರಮ; ವೈಭವ ಬೃಹತ್ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ-ಅಭಿನ೦ದನಾ ಸಮಾರ೦ಭ…

 

No Comments

Leave A Comment