Log In
BREAKING NEWS >
ಮಾರ್ಚ್ 8ರ೦ದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರೆ-ಎಲ್ಲಾ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಸ೦ಕೀರ್ತನೆ ಜರಗಲಿದೆ.....

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತ: ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಳಸೀಪೂಜೆ ಸ೦ಪನ್ನ…

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮಠದಲ್ಲಿ ಉತ್ಥಾನದ್ವಾದಶಿಯ ಪ್ರಾತ: ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಳಸೀಪೂಜೆಯನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಸಾಗರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

No Comments

Leave A Comment