Log In
BREAKING NEWS >
ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ-ಸಾವು ಸ೦ಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ-ಎಚ್ಚರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರಲೇ ಬೇಡಿ....

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನ೦ದರ 160ನೇ ಜಯ೦ತಿ-ಸ್ಟ್ಯಾ೦ಪ್ ನಾಣ್ಯಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಆಚರಣೆ

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನ೦ದರ 160ನೇ ಜಯ೦ತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ್ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇ೦ದ್ರ ಸರಕಾರ 2013ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿವಿವೇಕಾನ೦ದರ ರೂ.150ರ ಹಾಗೂ 5ರೂ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಅ೦ಚೆ ಹೊರತ೦ದ ಸ್ಟ್ಯಾ೦ಪನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಿದರು.

No Comments

Leave A Comment