Log In
BREAKING NEWS >
ಮಾರ್ಚ್ 8ರ೦ದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರೆ-ಎಲ್ಲಾ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಸ೦ಕೀರ್ತನೆ ಜರಗಲಿದೆ.....

ಉಡುಪಿ:ಧನುರ್ಮಾಸ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ…

ಉಡುಪಿ:ಒ೦ದು ತಿ೦ಗಳ ಕಾಲ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಧನುರ್ಮಾಸ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಅನ೦ತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದ೦ದು ಆರ೦ಭಗೊ೦ಡಿತು.ನೂರಾರು ಮ೦ದಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

No Comments

Leave A Comment