Log In
BREAKING NEWS >
```````ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರಿಗೆ,ಓದುಗರಿಗೆಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು````````

ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಅಡ್ವಾಣಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ

ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಅಡ್ವಾಣಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದರು ಭೇಟಿಯಾದರು.ನ೦ತರ ಶ್ರೀಪಾದರು ಅಡ್ವಾಣಿಯವರನ್ನು ಶಾಲುಹೊದಿಸಿ ಅಭಿನ೦ದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

 

No Comments

Leave A Comment