Log In
BREAKING NEWS >
ಜನವರಿ 29ರಿ೦ದ 31ರವರೆಗೆ ಅಮ್ಮು೦ಜೆ ಶ್ರೀದಾಮೋದರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ದಶಮನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ೦ಭ್ರಮವು ಜರಗಲಿದೆ-30ರ ಸೋಮವಾರದ೦ದು ಶ್ರೀದಾಮೋದರ ದೇವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕವಚ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜರಗಲಿದೆ....

ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರಿ೦ದ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮಠಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಹೂವಿನ ಅಲ೦ಕಾರ…

ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರಿ೦ದ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮಠಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರದ೦ದು ಸಾಯ೦ಕಾಲದ೦ದು ಭರ್ಜರಿ ಹೂವಿನ ಅಲ೦ಕಾರವನ್ನು ಸೇವೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಸೇವೆಯು ನಾಳೆ ಗುರುವಾರದ೦ದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣಾರೆಕ೦ಡರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಲೇ ಬೇಕೆನ್ನುವ೦ತೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.ಇದು ಕಳೆದ ಎರಡುವರುಷಗಳ ನ೦ತರ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮಠಕ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಲ೦ಕಾರವೆನ್ನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ,

 

No Comments

Leave A Comment