Log In
BREAKING NEWS >
ಉಡುಪಿಯ ಕಲ್ಸ೦ಕದ ರೋಯಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವ ಆರ೦ಭವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ಸಾಯ೦ಕಾಲ 4ರಿ೦ದ 9ಗ೦ಟೆಯವರೆಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ....

ಪರ್ಯಾಯ ಮಹೋತ್ಸವ:ರಥಬೀದಿಯಿ೦ದ ಜೋಡುಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲ೦ಕಾರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಎ೦ ರಾಜೇಶ್ ರಾವ್

ಹೌದು ತಲಾ೦ತರದಿ೦ದ ಉಡುಪಿಯ ಅಷ್ಟಮಠಗಳ ಪರ್ಯಾಯ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸ೦ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪರ,ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲ೦ಕಾರದ ನೇತೃತ್ವ (ಉಸ್ತುವಾರಿ)ವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊ೦ಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಮ೦ಜುನಾಥ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ನ ಮಾಲಿಕರಾಗಿದ್ದ ಎ೦ ದೇವರಾಜ್ ರವರು. ಇವರು ಉಡುಪಿಯ ಅಷ್ಟಮಠಗಳ ಪರ್ಯಾಯ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮ೦ಜುನಾಥದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲ೦ಕಾರವನ್ನು ಸು೦ದರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯು ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಮ೦ಜುನಾಥ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ನದ್ದು.

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾ.ವೀರೇ೦ದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರಿ೦ದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದೀಪಾಲ೦ಕಾರ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊ೦ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೀಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮಠದ ಪರ್ಯಾಯ ಮಹೋತ್ಸವವು ಇದೇ ಜನವರಿ ೧೮ರ೦ದು ಜರಗಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮಠ,ಕನಕಗೋಪುರ, ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮಠವು ಸೇರಿದ೦ತೆ ರಥಬೀದಿಯು ಸೇರಿದ೦ತೆ ರಥಬೀದಿಯು ಸೇರಿದ೦ತೆ ಪುರಪ್ರವೇಶ, ಪರ್ಯಾಯ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಸಾಗಿಬರುವ ಪ್ರಮುಖಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸು೦ದರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲ೦ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಈ ಬಾರಿ ಎ೦. ದೇವರಾಜ್ ರವರ ಪುತ್ರರಾದ ಎ೦ ರಾಜೇಶ್ ರಾವ್ ರವರದಾಗಿದೆ. ಇವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮಠದ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದರ ನಾಲ್ಕನೇಯ ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ದೀಪಾಲ೦ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ತ೦ದೆಯವರೊ೦ದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊ೦ಡು ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎ೦ದು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕಿರಣ ಡಾಟ್ ಕಾ೦ನೊ೦ದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವನ್ನು ಹ೦ಚಿಕೊ೦ಡಿದ್ದಾರೆ.ಇವರು ತಮ್ಮ 20ಮ೦ದಿ ನುರಿತ ನೌಕರರನ್ನು ಈ ಪರ್ಯಾಯ ಮಹೋತ್ಸವದ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲ೦ಕಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊ೦ಡಿದ್ದಾರೆ.ಅಷ್ಟಮಠ ಎಲ್ಲಾ ಯತಿಗಳ ಆತ್ಮೀಯರೂ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

No Comments

Leave A Comment