Log In
BREAKING NEWS >
ಮ೦ಗಳವಾರದಿ೦ದ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಆರ೦ಭ...

ಕುಂಜಾರುಗಿರಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ “ಮಯೂರ ವಾಹಿನಿ”ಯ ಅಲಂಕಾರ

ಉಡುಪಿ:ಕುಂಜಾರುಗಿರಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು” ಮಯೂರ ವಾಹಿನಿ”ಯ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸಲಾಯಿತು.

No Comments

Leave A Comment