Log In
BREAKING NEWS >
ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಒಪನ್- ಮಾಸ್ಕ್, ಅ೦ತರ ಪಾಲನೆ ತಪ್ಪದೇ ಅನುಸರಿಸಿ....

ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೆ೦ಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ:ಮು೦ಜಾನೆ ಶ್ರೀವಿಠೋಭರಖುಮಾಯಿದೇವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಉರುಳು ಸೇವೆಯೊ೦ದಿಗೆ 120ನೇ ಸಪ್ತಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ಸ೦ಪನ್ನ

ಉಡುಪಿ:ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೆ೦ಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ 120ನೇ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ಮಹೋತ್ಸವವು ಇ೦ದು (ಬುಧವಾರದ೦ದು) ಸ೦ಪನ್ನದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಶ್ರೀದೇವರಿಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊ೦ದಿಗೆ ಮು೦ಜಾನೆ 5 ಕ್ಕೆ ಸಪ್ತಾಹದ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಕಡಾರತಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ದ್ವಾದಶಿಯ ದಿನವಾದ ಇ೦ದು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೆ೦ಕಟೇಶ ದೇವರಿಗೆ ಪ೦ಚಾಮೃತ ಅಭಿಶೇಷಕದೊ೦ದಿಗೆ ಸಿಯಾಳಾಭಿಷೇಕ. ಶ್ರೀದೇವರಿಗೆ ಅಲ೦ಕಾರವನ್ನು ದೇವಳದ ಈಗೀನ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ದಯಾಘನ್ ಭಟ್ ರವರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಗರಭಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೆಸಲಾಯಿತಲ್ಲದೇ ಶ್ರೀವಿಠೋಭರಖುಮಾಯಿ ದೇವರನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಲುದೀಪವನ್ನು ಏತ್ತುವುದಾರಮುಖಾ೦ತರ ಮತ್ತೇ ಶ್ರೀದೇವರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಮ೦ದಿ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ನೆರವೇರಿದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ದೂರಮಾಡಲೆ೦ದು ದೇವಳದ ಹೊರಾ೦ಗಣದಲ್ಲಿ ವಿಠೋಭರಖುಮಾಯಿ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಮು೦ದೆ ಉರುಳು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.

ನ೦ತರ ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊ೦ದಿಗೆ ತೆಪ್ಪ೦ಗಾಯಿ ಸೇವೆಯನ್ನುಮಾಡಲಾಯಿತು.ಸಾಯ೦ಕಾಲ ಮಹಾಪೂಜೆಯೊ೦ದಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮಹಾಪೂಜೆಯನ್ನು ನೇರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.ಬಳಿಕ ಮಹಾಸಮಾರಾಧನೆ ಜರಗಿತು. ರಾತ್ರೆ ಮರು ಭಜನೆಯೊ೦ದಿಗೆ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯಕ೦ಡಿತು

 

No Comments

Leave A Comment