Log In
BREAKING NEWS >
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಉದ್ಧವ್‌ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌: ವಾರಕ್ಕೆ ಐದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ...

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಚಿನ್ನದ ಗೋಪುರ ವೀಕ್ಷಣೆ- ಭರದಿ೦ದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಚಿನ್ನದ ಗೋಪುರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ೦ತೆ ಕೆರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಶನಿವಾರದ೦ದು ಭರದಿ೦ದ ಆರ೦ಭಗೊ೦ಡಿದೆ.

No Comments

Leave A Comment