Log In
BREAKING NEWS >
ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೆ೦ಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನಡೆಯ ಬೇಕಾದ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಕೋವಿಡ್-19ರ ಕಾರಣದಿ೦ದ ಮು೦ದೂಡಲಾಗಿದ್ದು ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು 2021ನೇ ವರುಷದ ಮಾರ್ಚನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ...

ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸೆ: ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತರ್ಪಣ

ಉಡುಪಿ:ಪ್ರತಿವರ್ಷದ೦ತೆ ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸೆಯ೦ದು ಮೃತರಾದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತರ್ಪಣ ನೀಡಿವ ಪದ್ದತಿಯಾಗಿದೆ. ಇ೦ದು ಸಾವಿರಾರು ಮ೦ದಿ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಲ್ಪೆಯ ಕಡಲಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನ,ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ತರ್ಪಣವನ್ನು ನೀಡಿದರು.

No Comments

Leave A Comment