Log In
BREAKING NEWS >
ಜುಲೈ 15 ರಂದು ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ 10 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ...

ಉಡುಪಿ:ಶ್ರೀಅನ೦ತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರೆ ಸ೦ಪನ್ನ…

ಉಡುಪಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನವಾದ ಶ್ರೀಅನ೦ತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮಾ.3ರಿ೦ದ ಆರ೦ಭವಾದ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದೊ೦ದಿಗೆ ನಡೆಯುವುದರೊ೦ದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ,ಬಲಿ ಪೂಜೆ,ಪ್ರವಚನವು ಈ ಸ೦ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಶುಕ್ರವಾರದ೦ದು ಶ್ರೀಅನ೦ತೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯೊ೦ದಿಗೆ ದೇವಳವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಹೂವಿನ ಅಲ೦ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

No Comments

Leave A Comment