Log In
BREAKING NEWS >
``````````ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೆ೦ಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಸ೦ತಮಾಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೇ 23ರ೦ದು ಸಗ್ರಿ ನಾಯಕ್ ಕುಟು೦ಬಸ್ಥರಿ೦ದ ವಸ೦ತಪೂಜಾ ಸೇವೆಯು ಜರಗಲಿದೆ ``````

ಗಿನ್ನೆಸ್‌ ದಾಖಲೆಗಾಗಿ 126 ಕಾರುಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ

ಯಾವುದಾದರೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ಯಾನ್‌ಬೆರಾದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 126 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಇಂಥ ಗಿನ್ನಿಸ್‌ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ 119 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಕ್ಯಾನೆಬಾರದಲ್ಲಿನ ಘಟನೆ ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ. ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸೇರಿದ್ದರು. ಫೋರ್ಡ್‌ ಫಾಲ್ಕನ್‌, ಮಸ್ತಂಗ್‌, ಹೋಲ್ಡನ್‌ ಕಮಡೋರ್‌ ಮೊದಲಾದ ಹಳೆಯ ಕಾರುಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದವು.

No Comments

Leave A Comment