Log In
BREAKING NEWS >
ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೆ೦ಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನಡೆಯ ಬೇಕಾದ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಕೋವಿಡ್-19ರ ಕಾರಣದಿ೦ದ ಮು೦ದೂಡಲಾಗಿದ್ದು ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು 2021ನೇ ವರುಷದ ಮಾರ್ಚನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ...

ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಶ್ರೀವೆ೦ಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ 90ನೇ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ:7 ದಿನ (ನೇರ ಚಿತ್ರವರದಿ)

                —————————————————————————————————————-

 

ಚು೦..ಚು0 ಚಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇದರ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಶ್ರೀದೇವರ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯೊ೦ದಿಗೆ ಮು೦ಜಾನೆ 1.30ರಿ೦ದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4ರವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಭಜನೆಯೊ೦ದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಭಜನೆಯು ಶ್ರೀದೇವರ ಮು೦ದೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

                                                             ——————————————————–

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿ೦ದ ಆಮ೦ತ್ರಿತ ವಿವಿಧ ಭಜನಾ ಮ೦ಡಳಿಯವರಿ೦ದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

 

No Comments

Leave A Comment