Log In
BREAKING NEWS >
ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮಠದಲ್ಲಿ 17-07-2019ರಿ೦ದ 26-09-2019ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಸಾಯoಕಾಲ 5ರಿ೦ದ 7ಗoಟೆಯವರೆಗೆ 60ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪರ್ಯoತ ಹರಿಕಥಾ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಶ್ರೀವೆ೦ಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 90ನೇ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ:3ನೇ ದಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ


ಕೆ.ಸುಧೀರ್ ಭಟ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಜಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಕಡಾರತಿ…

ಮು೦ಜಾನೆ ಕಾಕಡಾರತಿಯ ಬಳಿಕ ಕೆ.ಕಾಶೀನಾಥ್ ಭಟ್ ರವರ ಮನೆಯವರಿ೦ದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ….

                                               ——————————————————

ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ 3ನೇ ದಿನ ಸಾಯ೦ಕಾಲ ಬಿಸಿ…ಬಿಸಿ ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ…ಅವಲಕ್ಕಿ ಉಸ್ಲಿ…

No Comments

Leave A Comment