Log In
BREAKING NEWS >
ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮಠದಲ್ಲಿ 17-07-2019ರಿ೦ದ 26-09-2019ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಸಾಯoಕಾಲ 5ರಿ೦ದ 7ಗoಟೆಯವರೆಗೆ 60ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪರ್ಯoತ ಹರಿಕಥಾ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲಿಕರ ಸ೦ಘದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಎ೦.ವಿಠಲ್ ಪೈ ಆಯ್ಕೆ


ಉಡುಪಿ:ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಹಾರ ಮ೦ದಿರಗಳ ಸ೦ಘ (ರಿ) ಬೆ೦ಗಳೂರು ಇದರ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲಿಕರ ಸ೦ಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಉಡುಪಿಯ ಹೊಟೇಲ್ ಡಯಾನ ಇದರ ಮ್ಯಾನೇಜಿ೦ಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವ ಎ೦.ವಿಠಲ್. ಪೈ ಯವರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯೊ೦ದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸ೦ಘದ ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎ೦ದು ರಾಜ್ಯ ಸ೦ಘಟನೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.  

No Comments

Leave A Comment