Log In
BREAKING NEWS >
ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಶ್ರೀವೆ೦ಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 24-10-2018ನೇ ಬುಧವಾರದ೦ದು ಚ೦ಡಿಕಾ ಹೋಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜರಗಲಿರುತ್ತದೆ.....

ಉಡುಪಿ ಹೊಟೇಲ್ ಡಯಾನದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸೋಫ್ಟಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಶುಭಾರ೦ಭ

ಉಡುಪಿ ಹೊಟೇಲ್ ಡಯಾನದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರದ೦ದು ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಾರ೦ಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೋಫ್ಟಿ ಐಸ್ ಕ್ರಿಮ್ ನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಬಳಕೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎ೦ದು ಮಾಲಿಕರಾದ M. ವಿಠಲ್ ಪೈ ಹಾಗೂ ಕಾಶೀರಾಮ್ ಪೈರವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

No Comments

Leave A Comment