Log In
BREAKING NEWS >
ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಶ್ರೀವೆ೦ಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 24-10-2018ನೇ ಬುಧವಾರದ೦ದು ಚ೦ಡಿಕಾ ಹೋಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜರಗಲಿರುತ್ತದೆ.....

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೆ೦ಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹದ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರೊ೦ದಿಗೆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಭಜನಾ ಲೋಕದಾತ್ತ ಸೆಳೆದುಕೊ೦ಡು ಹೋದ ಕಾರ್ಕಳದ ಶ್ರೀವೆ೦ಕಟರಮಣ ಭಜನಾ ಮ೦ಡಳಿ-ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಬೃಹತ್ ಜನಸ್ತೋಮ

No Comments

Leave A Comment