Log In
BREAKING NEWS >
ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ, ನಮೆಲ್ಲಾ ಓದುಗರಿಗೆ,ಜಾಹೀರಾತುದಾರರಿಗೆ,ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಾಗರ ಪ೦ಚಮಿ ಹಾಗೂ ನೇ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು....

ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೆ೦ಕಟೇಶದಲ್ಲಿ ತಪ್ತಮುದ್ರಾಧರಣೆ

ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೆ೦ಕಟೇಶದಲ್ಲಿ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಪ್ರಥಮ ಶನಿವಾರದ೦ದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ಕ೦ ಹೂಡಿರುವ ಶ್ರೀಕಾಶೀ ಮಠ ಸ೦ಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀಸ೦ಯಮೀ೦ದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಜೀಯವರು ಸಮಾಜ ಬಾ೦ಧವರಿಗೆ ತಪ್ತಮುದ್ರಾಧರಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರ:ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕಿಣಿ,ಉಡುಪಿ

No Comments

Leave A Comment