Log In
BREAKING NEWS >
ಉಡುಪಿಯ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಮತಯ೦ತ್ರ-ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಪರದಾಟುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ....

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕು.ಶೀತಲ್ ಹೇಮಂತ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ..

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕು.ಶೀತಲ್ ಹೇಮಂತ್ ಇವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  ನಡೆಯಿತು.

No Comments

Leave A Comment