Log In
BREAKING NEWS >
ಅಗಸ್ಟ್ 16ರಿ೦ದ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೆ೦ಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 118ನೇ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ಆರ೦ಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ....

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಕುದುರೆ ಬಂದಿದೆ (ವಾದಿರಾಜರಿಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದ ಸೋದೆಯಪುರದಲಿ ನಿಂತ ಕುದುರೆ)ಅಲಂಕಾರ

No Comments

Leave A Comment