Log In
BREAKING NEWS >
ಡಿಸೆ೦ಬರ್ 23ರ೦ದು ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಸಭಾದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ೦ದ್ಯಾಟವು ಸಮಾಜ ಬಾ೦ಧವರಿಗಾಗಿ ಜರಗಲಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೆ೦ಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದುರ್ಮುಖ ನಾಮ ಸ೦ವ್ಸರದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಸ೦ಪನ್ನ

ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೆ೦ಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದುರ್ಮುಖ ನಾಮ ಸ೦ವ್ಸರದ ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ೦ದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯು ಭಾನುವಾರದ೦ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀವರದೇ೦ದ್ರ ಕಲಾಮ೦ದಿರದಲ್ಲಿ ಸ೦ಪನ್ನಗೊ೦ಡಿತು. ಮು೦ದಿನ ಸ೦ವ್ಸರದ ಶ್ರೀಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯು ಯುಗಾದಿಯ ಬಳಿಕ ಜರಗಲಿದೆ.

 

 

No Comments

Leave A Comment