Log In
BREAKING NEWS >
ಸೆ.26ರಿ೦ದ ಮಹಾಲಯ ಪಿತೃಪಕ್ಷಾರ೦ಭ....

ಕಟಪಾಡಿ ಶ್ರೀವೆ೦ಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯ ವರ್ಷಾವಧಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ….

(ಚಿತ್ರಗಳು: ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಉಡುಪಿ)

  

No Comments

Leave A Comment