Log In
BREAKING NEWS >
ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ವರಗೆ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ 1:30 ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ........ಉಡುಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಸ೦ಭವ...ನೀರನ್ನು ಪೋಲು ಮಾಡದೇ ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವ೦ತೆ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಕಿರಣ ಡಾಟ್ ಕಾ೦ ಬಳಗ ವಿನ೦ತಿ

ಬನ್ನ೦ಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಯಪ್ಪ ಮಲಾಧಾರಿಗಳಿ೦ದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ- ಅನ್ನಸ೦ತರ್ಪಣೆ…

ಉಡುಪಿಯ ಬನ್ನ೦ಜೆ ಶ್ರೀಮಹಾಲಿ೦ಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರದ೦ದು ಅಯಪ್ಪಮಲಾಧಾರಿಗಳಾದ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ,ಹರೀಶ್ ರಾಮ್,ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಅಯಪ್ಪ ಮಲಾಧಾರಿ ಭಕ್ತರಿ೦ದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ನದಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಯಿತು. 

No Comments

Leave A Comment