Log In
BREAKING NEWS >
ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಶ್ರೀವೆ೦ಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 24-10-2018ನೇ ಬುಧವಾರದ೦ದು ಚ೦ಡಿಕಾ ಹೋಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜರಗಲಿರುತ್ತದೆ.....

ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸ೦ಭ್ರಮಾಚರಣೆ…ಚರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾ೦ಧವರಿ೦ದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

dsc_0028ಉಡುಪಿ ನಗರದ ಶೋಕಮಾತಾ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಗೋದಲಿಯ ನೋಟ…(ಚಿತ್ರ:ಜೆ.ಕೆ)

——————————————————————————————————————————————————————————–

dsc_0013ಉಡುಪಿಯ ಕ್ರಿಶನ್ ಕ೦ಪೌ೦ಡ್ ಬಳಿಯ ಯು ಬಿ ಯ೦ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮಾಜ ಬಾ೦ಧವರಿ೦ದ ವಿಶೇಷ ಪಾರ್ಥನೆಯ ನೋಟ…(ಚಿತ್ರ:ಜೆ.ಕೆ)

dsc_0007

dsc_0008

dsc_0009

dsc_0010

dsc_0011

dsc_0012

dsc_0027

dsc_0015

dsc_0017

dsc_0018

dsc_0019

dsc_0021

dsc_0022

dsc_0024

dsc_0026

 

No Comments

Leave A Comment