Log In
BREAKING NEWS >
20ರಿ೦ದ 24ರವರೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ೦ಪ್ರತಿ ನಡೆಯುವ ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.....ಡಿಸೆ೦ಬರ್ 13ರಿ೦ದ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಶ್ರೀವೆ೦ಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 90ನೇ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ಆರ೦ಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ....

ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ 41ನೇ ಜೂನಿಯರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿ೦ಟನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿಯ ಚಾಲನೆ

dsc_1120

dsc_1063

dsc_1053

dsc_1054

dsc_1055

dsc_1056

dsc_1057

dsc_1058

dsc_1059

dsc_1062

dsc_1063

dsc_1065

dsc_1066

dsc_1067

dsc_1069

dsc_1070

dsc_1071

dsc_1072

dsc_1073

dsc_1074

dsc_1075

dsc_1078

dsc_1079

dsc_1080

dsc_1082

dsc_1083

dsc_1084

dsc_1086

dsc_1087

dsc_1088

dsc_1089

dsc_1090

dsc_1093

dsc_1095

dsc_1097

dsc_1102

dsc_1105

dsc_1107

dsc_1108

dsc_1118

dsc_1120

No Comments

Leave A Comment