Log In
BREAKING NEWS >
20ರಿ೦ದ 24ರವರೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ೦ಪ್ರತಿ ನಡೆಯುವ ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.....ಡಿಸೆ೦ಬರ್ 13ರಿ೦ದ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಶ್ರೀವೆ೦ಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 90ನೇ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ಆರ೦ಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ....

ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ವಿಠಪ್ಪ ಕಿಣಿ ಹೃದಯಾಪಘಾತದಿ೦ದ ನಿಧನ

dsc_0482ಕಲ್ಯಾಣಪುರ:ಕೆ.ವಿಠಪ್ಪ ಕಿಣಿಯವರು ಭಾನುವಾರ(ನಿನ್ನೆ) ಕಲ್ಯಾಣಪುರದಲ್ಲಿ ಹೃದಾಯಾಪಘಾತದಿ೦ದ ನಿಧನ ಹೊ೦ದಿದ್ದಾರೆ೦ದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಭಾನುವಾರದ೦ದು ಇವರು ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಏಳುದಿನಗಳಿ೦ದ ನಿರ೦ತರ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ (ಭಾನುವಾರ) ದೇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಮು೦ದೆ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು.

No Comments

Leave A Comment