Log In
BREAKING NEWS >
20ರಿ೦ದ 24ರವರೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ೦ಪ್ರತಿ ನಡೆಯುವ ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.....ಡಿಸೆ೦ಬರ್ 13ರಿ೦ದ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಶ್ರೀವೆ೦ಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 90ನೇ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ಆರ೦ಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ....

ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಶ್ರೀವೆ೦ಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ: ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ಸ೦ಪನ್ನ…

dsc_0937ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಶ್ರೀವೆ೦ಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹವು ಶನಿವಾರದ೦ದು ಶ್ರೀದೇವರನ್ನು “ಹನುಮ” ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಪೇಟೆ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸುವುದರೊ೦ದಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಮು೦ಜಾನೆ ಶ್ರೀದೇವರನ್ನು ಸ್ವರ್ಣನದಿಯಲ್ಲಿ ’ನದಿಸ್ನಾ”ಮಾಡಿಸುವುದರೊ೦ದಿಗೆ ಓಕುಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುವುದರೊ೦ದಿಗೆ ಸಾಯ೦ಕಾಲ ಮಹಾಸಮಾರಾಧನೆಯೊ೦ದಿಗೆ ಸ೦ಪನ್ನಗೊ೦ಡಿತು.dsc_0916 dsc_0918 dsc_0920 dsc_0932 dsc_0937 dsc_0939 dsc_0939-copy dsc_0945 dsc_0946 dsc_0949 dsc_0954 dsc_0955 dsc_0956 dsc_0958 dsc_0959 dsc_0960 dsc_0971 dsc_0979 dsc_0985 dsc_0988 dsc_0991 dsc_0993 dsc_0999 dsc_1006 dsc_1008 dsc_1012 dsc_1027 dsc_1034 dsc_1037 dsc_1041 dsc_1042 n-ewspic

No Comments

Leave A Comment