Log In
BREAKING NEWS >
Smriti Irani says writing on the wall for Rahul Gandhi...

ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ 5ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ :ವಿವಿಧ ಭಜನಾ ಮ೦ಡಳಿಗಳಿ೦ದ ವೈವಿದ್ಯಮಯ ಭಜನ್… ಚಿತ್ರ/ವರದಿ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

mmmdsc_0461dsc_0442dsc_0420ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರೆ 12.30ರಿ೦ದ ಇ೦ದು ಗುರುವಾರ ಮು೦ಜಾನೆ 1.30 ರವರೆಗೆ ಶ್ರೀವೆ೦ಕಟ್ರಮಣ ಭಜನಾ ಮ೦ಡಳಿಹಾರಾಡಿ ಯವರಿ೦ದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ…

dsc_0399 dsc_0400 dsc_0401

015dsc_0402 dsc_0403 dsc_0405 dsc_0406 dsc_0407 dsc_0409 dsc_0411 dsc_0412 dsc_0417 dsc_0418 014dsc_0419 dsc_0420 dsc_0422 ಇ೦ದುಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿ೦ದ 12ರವರೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿ೦ದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ…

dsc_0424 dsc_0425 dsc_0426 dsc_0427 dsc_0429 dsc_0430 tt

015

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12ರಿ೦ದ2 ರವರೆಗೆ ಶ್ರೀಮಹಾಮ್ಮಾಯ ಭಜನಾ ಮ೦ಡಳಿ ಮಣಿಪಾಲ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಿ೦ದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ…dsc_0432 dsc_0433 dsc_0435 dsc_0436 dsc_0439 dsc_0442 dsc_0443 dsc_0444 dsc_0445 dsc_0447 dsc_0448 dsc_0449 dsc_0450 dsc_0453 dsc_0455 dsc_0456 dsc_0458 dsc_0460 dsc_0461 dsc_0462 dsc_0464 dsc_0468 dsc_0469 dsc_0471 dsc_0472 dsc_0479 dsc_0480 dsc_0481 dsc_0482 dsc_0483 dsc_0484 dsc_0486 dsc_0487 dsc_0488 dsc_0490 dsc_0491 dsc_0492dsc_0459dsc_0494 dsc_0495dsc_0496 dsc_0498 dsc_0499 dsc_0500 dsc_0501 dsc_0502 dsc_0503 dsc_0504 dsc_0509dsc_0510 dsc_0511 dsc_0513 dsc_0514 dsc_0515 dsc_0516 dsc_0519 dsc_0520 dsc_0521 dsc_0522 dsc_0523 dsc_0525 dsc_0528 dsc_0529 dsc_0530 dsc_0531 dsc_0533 dsc_0534 dsc_0535 dsc_0536 dsc_0537

No Comments

Leave A Comment