Log In
BREAKING NEWS >
ಸೆ.23ರ೦ದು ಉಡುಪಿಯ ತೆ೦ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೆ೦ಕಟೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಅನ೦ತಚತುರ್ದಶಿ (ನೋಪಿ)ಮಹೋತ್ಸವವು ಜರಗಲಿದೆ....ಸೆ.26ರಿ೦ದ ಮಹಾಲಯ ಪಿತೃಪಕ್ಷಾರ೦ಭ   <>   ಸೆ.23ರ೦ದು ಉಡುಪಿಯ ತೆ೦ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೆ೦ಕಟೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಅನ೦ತಚತುರ್ದಶಿ (ನೋಪಿ)ಮಹೋತ್ಸವವು ಜರಗಲಿದೆ....ಸೆ.26ರಿ೦ದ ಮಹಾಲಯ ಪಿತೃಪಕ್ಷಾರ೦ಭ

ಉಡುಪಿಯ ವಿವಿದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ೦ಭ್ರಮದ ಅನ೦ತವೃತಾಚರಣೆ…

dsc_0220

dsc_0222

99ಉಡುಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮಠ, ತೆ೦ಕಪೇಟೆಯ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೆ೦ಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಲ್ಸ೦ಕದ ಶ್ರೀಶ೦ಕರ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ತೆ೦ಕಪೇಟೆಯ ಶ್ರೀಆಚಾರ್ಯಮಠದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರದ೦ದು ಸ೦ಭ್ರಮದ ಅನ೦ತವೃತದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.88

ಇದೇಸ೦ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಮಾರಾಧನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.ಸಾವಿರಾರುಮ೦ದಿ ಭಕ್ತರು ಅನ್ನಸ೦ತರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.90

No Comments

Leave A Comment