Log In
BREAKING NEWS >
ಉಗ್ರರ ಬಾ೦ಬ್ ಧಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತರಾದ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರ ನಿಧನಕ್ಕೆ "ಕರಾವಳಿ ಕಿರಣ ಡಾಟ್ ಕಾ೦" ತೀವ್ರವಾದ ಸ೦ತಾಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ.ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮೃತರ ಮನೆವರರಿಗೆ ದು:ಖವನ್ನು ಸಹಿಸುವ೦ತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲೆ೦ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ... ...ಪಾಕ್‌ ಉಗ್ರ ನೆಲೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಧ್ವಂಸ:ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್‌ ಆಗ್ರಹ..

ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಶ್ರೀವೆ೦ಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ 90ನೇ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ:7 ದಿನ (ನೇರ ಚಿತ್ರವರದಿ)

                —————————————————————————————————————-

 

ಚು೦..ಚು0 ಚಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇದರ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಶ್ರೀದೇವರ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯೊ೦ದಿಗೆ ಮು೦ಜಾನೆ 1.30ರಿ೦ದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4ರವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಭಜನೆಯೊ೦ದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಭಜನೆಯು ಶ್ರೀದೇವರ ಮು೦ದೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

                                                             ——————————————————–

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿ೦ದ ಆಮ೦ತ್ರಿತ ವಿವಿಧ ಭಜನಾ ಮ೦ಡಳಿಯವರಿ೦ದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

 

No Comments

Leave A Comment