Log In
BREAKING NEWS >
Smriti Irani says writing on the wall for Rahul Gandhi...

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ “ಶ್ರೀಗಂಧ ಲೇಪಿತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ” ಅಲಂಕಾರ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ  ಅದಮಾರು ಮಠಾಧೀಶರು “ಶ್ರೀಗಂಧ ಲೇಪಿತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ” ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು.

No Comments

Leave A Comment