Log In
BREAKING NEWS >
20ರಿ೦ದ 24ರವರೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ೦ಪ್ರತಿ ನಡೆಯುವ ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.....ಡಿಸೆ೦ಬರ್ 13ರಿ೦ದ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಶ್ರೀವೆ೦ಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 90ನೇ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ಆರ೦ಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ....

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ “ಶ್ರೀನಿವಾಸ” ಅಲಂಕಾರ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರದಂದು ಅದಮಾರು ಮಠದ ಹಿರಿಯ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು “ಶ್ರೀನಿವಾಸ” ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು.

No Comments

Leave A Comment