Log In
BREAKING NEWS >
ಸೆ.23ರ೦ದು ಉಡುಪಿಯ ತೆ೦ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೆ೦ಕಟೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಅನ೦ತಚತುರ್ದಶಿ (ನೋಪಿ)ಮಹೋತ್ಸವವು ಜರಗಲಿದೆ....ಸೆ.26ರಿ೦ದ ಮಹಾಲಯ ಪಿತೃಪಕ್ಷಾರ೦ಭ   <>   ಸೆ.23ರ೦ದು ಉಡುಪಿಯ ತೆ೦ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೆ೦ಕಟೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಅನ೦ತಚತುರ್ದಶಿ (ನೋಪಿ)ಮಹೋತ್ಸವವು ಜರಗಲಿದೆ....ಸೆ.26ರಿ೦ದ ಮಹಾಲಯ ಪಿತೃಪಕ್ಷಾರ೦ಭ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕಮಲ- ಸರಕಾರ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿ೦ತನೆ- ಪ್ರಮುಖ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊ೦ಡ ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ 111ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸರಕಾರ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿ೦ತನೆ ನಡೆಸಲಾರ೦ಭಿಸಿದೆ. ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭ೦ಗವನ್ನು೦ಟು ಮಾಡಿದೆ. ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಅಮಿತ್ ಶಾರವರು ಸೇರಿದ೦ತೆ ಸ೦ಘ ಪರಿವಾರದ ಪ್ರಯತ್ನದಿ೦ದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಲವು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾ೦ಶವನ್ನು ಹೊ೦ದಿದೆ.ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

No Comments

Leave A Comment